برای شال و روسری تابستان 99 ایده ای دارین؟ مدلینا برای هر فصل مطابق با آخرین ترندهای دنیای مد کالکشن های متنوعی رو آماده می کنه …