این روزها روسری وینتیج مانند بخش‌های دیگر تیپ و استایل وینتیج طرفداران زیادی پیدا کرده است. اما وینتیج واقعا به چه معناست؟..