درسته که شال و روسری یک هدیه خوب برای خانم ها به حساب میاد اما انتخاب اینکه به هر خانم چه شال و روسری هدیه بدیم چالش مهمی هست…